| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

 

  Конзуларно-правна радња/услуга Износ Валута
1.

Биометријски  пасош

Раније од 7 месеци пре истека рока важења пасоша

76

82

УСД
2. Путни лист за повратак у Р.Србију 63 УСД
3. Решење о проглашењу пасоша неважећим 31 УСД
4. Потвде, уверења (које издаје Генерални конзулат) 50 УСД
5. Уверење о животу 4 УСД
6. Спроводница за пренос посмртних остатака у Србију 9 УСД
7. Царинска потврда 186 УСД
8. Састављање и овера пуномоћја- изјаве 101 УСД
9. Овера потписа на пуномоћју- изјави 65 УСД
10.

Овера копије документа

Такса за оверу другог и сваког наредног примерка - 12 УСД
 

48 УСД
11.

Овера донетог превода до 100 речи

За сваку даљу реч превода по 0,09 УСД
 

34 УСД
12.

Превод сачињен и оверен у ДКП до 100 речи

За сваку даљу реч превода по 0,17 УСД
 

78 УСД
13. Састављање и овера наследничке изјаве 113 УСД
14. Састављање других исправа и поднесака заинтерсованих лица 77 УСД
15. Пријава рођења детета 15 УСД
16. Пријава брака закљученог у САД 23 УСД
17. Записник о признавању очинства 22 УСД
18.

Пријем у држављанство Р. Србије (избегла и расељена лица)

100 УСД
19. Пријем у држављанство исељеника и припадника српског народа 274 УСД
20. Утврђивање држављанства 98 УСД
21. Упис у евиденцију држављана (за лица од 18 до 23 године старости) 113 УСД
22. Отпуст из држављанства 565 УСД
23. Прибављање извода из МК рођених од органа у Србији 64 УСД
24. Прибављање уверења о држављанству од органа у Србији 68 УСД
25. Прибављање уверења о некажњавању од органа у Србији 60 УСД
26. Састављање тестамента ван Генералног конзулата (плус посебни трошкови) 576 УСД
27. Састављање тестамента 222 УСД
28. Виза Ц 95 УСД
29. Виза Д 49 УСД
30. Увођење у војну евиденцију 4 УСД

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари