| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ ИЛИ ИЗЈАВИ

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА

ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА ИЛИ ПУНОМОЋЈА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА У СРБИЈИ

УЗОРАК ИЗЈАВА И ПУНОМОЋЈА

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ ИЛИ ИЗЈАВИ

Овера потписа на приватним исправама на српском језику (пуномоћје или изјава) за употребу у Републици Србији врши се у Генералном конзулату уз лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве, а на основу важећег идентификационог документа Републике Србије (пасош или лична карта) или америчких идентификационих докумената (пасош, возачка дозвола, зелена карта).
Уколико давалац пуномоћја или изјаве није у могућности да лично дође у Генерални конзулат, приватна исправа се може потписати пред америчким нотаром а потом исту је потребно оверити печатом Apostille у State Secretary савезне америчке државе у којој је дати амерички нотар регистрован. Више о овери печатом Apostille можете пронаћи овде.
Конзуларна такса за оверу једног потписа износи 65 долара. Овера другог примерка исте приватне исправе износи 30 долара, а овера трећег и сваког следећег примерка исте приватне исправе износи 17 долара.  Уколико се врши овера потписа два лица на истој приватној исправи, конзуларна такса износи 130 доларa. Конзуларна такса се плаћа у готовини.

 

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНТА

У Генералном конзулату се може оверити фотокопија документа. У том случају неопходно је дати на увид оригинални документ и копију истог. Конзулана такса за оверу фотокопије документа износи 48 долара.   

 

ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА ИЛИ ПУНОМОЋЈА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА У СРБИЈИ

Наследна изјава, пуномоћје којим се овлашћује друго лице да да наследну изјаву (позитивну или негативну) или пуномоћје којим се овлашћује друго лице да закључи уговор о промету непокретности у Републици Србији може се потписати и оверити у Генералном конзулату.
Негативне наследне изјаве (одрицање од наслеђа) морају бити сачињене у форми потврђене (солемнизоване) исправе.
Приликом овере потписа неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве, који се идентификује на основу важећег документа Републике Србије (пасош или лична карта) или америчких идентификационих докумената (пасош, возачка дозвола, зелена карта).
Пуномоћје треба да буде сачињено на српском језику ћириличним писмом. Препоручујемо да се најавите пре доласка у Генерални конзулат и да нам доставите нацрт овлашћења или изјаве у WORD формату заједно са копијом идентификационог документа путем e-mail-a.
Конзуларна такса износи 65 долара.

 

УЗОРАК ИЗЈАВА И ПУНОМОЋЈА

Доњи обрасци имају сврху да послуже искључиво као узорак. Генерални конзулат нема одговорност у погледу коришћења истих, односно саветује да пуномоћје или изјава буду сачињени од стране квалификованог лица.    
 

  • Изјава о признавању очинства (MS Word или PDF формат)
  • Овлашћење (MS Word ili  PDF формат)
  • Овлашћење за моторно возило ( MS Word ili  PDF формат)
  • Овлашћење за развод брака  MS Word или PDF формат)

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари