| |     latinica | english  
Насловна
Царина

Информације о царинским формалностима у Србији

Унос кућних љубимаца

 

ЦАРИНСКА ПОТВРДА

Држављани Републике Србије који су на легалном раду у иностранству провели непрекидно од две до десет година ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства у вредности до 20.000 еура (не важи за моторна возила).

Држављани Републике Србије који су на раду у иностранству провели непрекидно десет година и више ослобођени су увозних дажбина за предмете домаћинства које увозе из иностранства без ограничења укупне вредности. 

Ово право може се искористити до годину дана након повратка из иностранства, а за то је потребно прибавити Царинску потврду од надлежне Амбасаде или Конзулата Р. Србије.

Царинска потврда се не односи на дажбине за увоз моторног возила.

За издавање потврда о ослобађању увозних дажбина, потребно је доставити следеће:

  1. Важећи пасош Р.Србије
  2. Попуњен захтев (Формулар MS Word или PDF Формат). Потпис подносиоца захтева је потребно оверити код јавног бележника (Notary Public), уколико се захтев подноси путем поште,
  3. Доказ о боравку у САД (зелена карта, возачка дозвола)
  4. Оригинална потврда фирме (на меморандуму) о дужини трајања запослења, или
  • Извештај (W-2) о плаћеном порезу, или
  • Извештај социјалног осигурања о пензијском стажу или Извештај о проведеном раду на основу кога је стечено право на пензију.

Конзуларна такса износи 186 долара и плаћа се картицом, готовином или Money Order-om који гласи на Генерални конзулат Републике Србије.

Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.  

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари