| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

POSEBAN REŽIM RADA GENERALNOG KONZULATA
USLED EPIDEMIJE KORONA VIRUSA U SAD

Zbog epidemije korona virusa u SAD i potrebe za preduzimanjem dodatnih mera u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, a u skladu sa Zaključkom Vlade R. Srbije, Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta tokom perioda trajanja vanrednog stanja. Stranke će biti primane samo izuzetno, ukoliko se radi o vrlo hitnom i neodložnom slučaju, u kom slučaju je potrebno najaviti svoj dolazak najmanje dva dana ranije i dobiti potvrdu da će prijem biti omogućen;

Zahtevi za konzularne radnje koje ne podrazumevaju lični dolazak stranke primaće se  isključivo poštom (prijave rođenja, braka i smrti, prijem u državljanstvo, carinske potvrde, pribavljanje uverenja o (ne)kažnjavanju i izvoda iz matičnih knjiga, sprovodnice, upis u vojnu evidenciju).

HVALA NA RAZUMEVANJU I PODRŠCI


 

Radno vreme
ponedeljak - petak: 9:00–17:00 
Rad sa strankama: 10:00-15:00  

* osim u vreme praznika
  i tokom trajanja vandrednog stanja

 
Adresa
201 East Ohio Street, Suite 200
CHICAGO, IL 60611
USA

Telefon:+1 312 670 6707

Posle radnog vremena u hitnim slučajevima:

+ 1 312 804 8606

Pasoši, vize, overe i matičarski poslovi - lokal 108

Državljanstvo i drugo - lokal 105

Lokacija/Mapa               

                                             

Fax:         + 1 312 670 6787 Konzularna nadležnost
E-mail: info@scgchicago.org Počasni konzuli
Veb sajt: http://www.chicago.mfa.gov.rs Advokati

Ukoliko želite da dobijate e-mailom informacije o aktivnostima Generalnog konzulata, novostima u pružanju konzularnih usluga, kao i kulturnim i drugim događajima u čijoj organizaciji učestvuje Generalni konzulat ili su od od značaja za našu zajednicu u SAD, možete se prijaviti i po želji odjaviti na našu listu preko ovog linka 

 

KORONA VIRUS: PREPORUKA DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU

O merama koje je Republika Srbija preduzela sa ciljem sprečavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID-19, možete se informisati na sajtu:

Vlade Republike Srbije
Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Informacije o postupku na graničnim prelazima pri ulasku putnika u Republiku Srbiju:
- Postupanje sa licem za koga postoji sumnja na infekciju izazvanu novim "korona" virusom SARS–CoV-2 
- Postupanje sa licem kome je izdato Rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor

Privremeno zatvoreni granični prelazi

Pravni akti doneti povodom vanrednog stanja

Poziv medicinarima iz dijaspore da pomognu u borbi protiv COVID-19

20.03.2020 - Imajući u vidu sprečenost obavljanja programskih aktivnosti ustanova kulture i zabranu okupljanja u zatvorenim prostorima za više od 50 osoba, Ministarstvo kulture i informisanja R. Srbije preporučilo je ustanovama kulture u Srbiji da svoje digitalizovane materijale učine dostupnijim preko svojih internet stranica. Spisak digitalizovanih kulturnih sadržaja nalazi se na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja. Takođe, ustanovljen je i Pretraživač kulturnog nasleđa R. Srbije.

19.03.2020 - Odlukom Vlade Srbije zatvoreni su svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični sobraćaj prema susedima. 

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja dopunjena je članom 4a kojim se propisuje zabrana sletanja i poletanja sa aerodroma u R. Srbiji;

17.03.2020 -.U skladu sa čl. 5 Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, koju je danas donela Vlada R. Srbije, prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike raspisanim za 26. april 2020. godine. Republička izborna komisija donela je Rešenje o prekidu izbornih radnji za vreme dok traje vanredno stanje. 

16.03.2020 - Preporučujemo državljanima Republike Srbije koji borave u inostranstvu da sva putovanja u Republiku Srbiju koja nisu neophodna odlože do daljeg, naročito ukoliko planiraju dolazak iz zemalja, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19.
Odlukom Vlade R. Srbije utvrđeno je da državljani R. Srbije koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke, upućuju u izolaciju u trajanju od 28 dana.
Državljanima R. Srbije koji dolaze iz drugih država odrediće se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima). Pri ulasku u zemlju građanima će biti uručeno obavezujuće rešenje.
Primena navedenih mera striktno će se kontrolisati i svako nepridržavanje istih biće najstrože sankcionisano propisanom kaznom. 

Zaključkom Vlade R. Srbije u organima državne uprave obustavlja se rad sa strankama putem neposrednok kontakta tokom perioda vanrednog stanja. 

14.3.2020 - Vlada Republike Srbije na donela je Odluku o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. U tački 4. Odluke stoji da, radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju R. Srbije, stranim državljanima koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarista epidemije, nadležni organi privremeno zabrane, odnosno ograniče ulazak i kretanje, i to iz - provincije Hubej (Hubei) u Narodnoj Republici Kini, grada Degu (Daegu) i provincije Severni Gjongsang (North Geyongsang) u Republici Koreji, Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke.
Ove mere se neće primenjivati na:
1)  posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja medjunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju medjunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije;
2) posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na medjunarodnom vodnom putu na teritoriji R.  Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
3) vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrdjenih medjudržavnim sporazumima;
4) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište R.Srbija ili su u tranzitu preko medjunarodnih aerodroma R.Srbije;
5)  lica koja su dobila saglasnost za ulazak u R. Srbiju od Radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
6) humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorenom diplomatskim putem.
7) akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade.
8) strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u R. Srbiji
Državljanima R. Srbije i licima iz tačke 4. Stav 2. podtačka 8 koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-10, odnosno žarišta epidemije utvrđenih u gorenavedenoj tački 4. stav 1 ove Odluke, određuje se obavezna mera samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Napominjemo da se mere zabrane odnose na sve strane državljane (i one iz trećih zemalja) koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, navedenih u tekstu Odluke.

Dvojnim državljanima se skreće posebna pažnja da u R. Srbiju mogu da uđu samo ukoliko prezentuju pasoš R. Srbije, a ne zemlje koja se nalazi na listi zemalja za koje važi zabrana (Nemačka, Austrija, Švajcarska).

13.03.2020 - Vlada R. Srbije Donela je Odluku o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću, kojom je propisano da se mere privremene zabrane odnosno ograničenja ulaska I kretanja stranih državljana koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19 (žarišta epidemije) I to iz: provincije Hubej u NR Kini, grada Degu I provincije Severni Gjongsang u R. Koreji, kantona Tićino u Švajcarskoj Konfederaciji, Republike Italije, Islamske Republiek Iran I Rumunije, ne primenjuju na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju.  Međunarodni tranzitni prevoz tereta ograničava se na 12 časova od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije.

 

A K T U E L N O

17.03.2020 -.U skladu sa čl. 5 Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, koju je danas donela Vlada R. Srbije, prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike raspisanim za 26. april 2020. godine. Republička izborna komisija donela je Rešenje o prekidu izbornih radnji za vreme dok traje vanredno stanje. 

Povodom raspisanih Izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji će se održati u aprilu 2020. godine pozivamo državljane R. Srbije sa boravkom na jurizdikcionom području Generalnog konzulata R. Srbije u Čikagu da se blagovremeno prijave za upis u birački spisak radi glasanja.

Državljani R. Srbije koji se već nalaze na Jedinstsvenom biračkom spisku potrebno je da nam najkasnije do 4. aprila 2020. godine dostave Obrazac Zahteva za glasanje u inostranstvu.

Naši građani koji se ne nalaze u Jedinstvenom biračkom spisku potrebno je da prethodno dostave Obrazac Zahteva za upis u Jedinstveni birački spisak.

Potrebno je da nam na email info@scgchicago.org uz Obrazac vasih zahteva dostavite kopiju vašeg važećeg pasoša ili lične karte R. Srbije, kao i vaše kontakt podatke - email i telefon. 

Obaveštenje za birače sa boravištem u inostranstvu

Proverite da li se nalazite na Jedinstvenom biračkom spisku

Obrazac Zahteva za upis u jedinstveni birački spisak

Obrazac Zahteva za glasanje u inostranstvu

KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

1) Ministarstvo kulture I informisanja Republike Srbije raspisalo je 31. Januara 2020. godine:

- Konkurs za sufinansiranje projekata prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2020. godini

- Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2020. godini.

Tekstovi  konkursa dostupni su na internet stranici www.kultura.gov.rs

Rok za podnošenje konkursnih prijava je 16. Mart 2020. Godine.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti Mladenu Veskoviću na tel. +381-11-3398-026 ili putem elektronske pošte: mladen.veskovic@kultura.gov.rs

2) Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu Ministarstva spoljnih poslova raspisala je 16. januara 2020. godine:

- Konkurse za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore.

Konkursi su otvoreni od 20. januara do 10. februara 2020. godine.

 

SVESRPSKI DEČIJI SABOR

U organizaciji Dečijeg kulturnog centra iz Beograda I Kancelarije za dijasporu pri Ministarstvu spoljnih poslova R. Srbije, a pod pokroviteljstvom predsednika R. Srbije, od 22. Do 27. Maja 2020. godine u Srbiji će biti održan treći “Svesrpski dečiji sabor”. Cilj manifestacije je da mladi upoznaju zemlju svog porekla, znamenitosti Srbije, kulturne I istorijske tekovine, kao I da unaprede znanje srpskog jezika. Prosle godine je na ovom saboru ucestvovalo 70 dece iz 11 zemalja, uključujuci I decu iz Čikaga.

Deca ce I ove godine biti smestena u porodicama svojih vrsnjaka iz beogradskih osnovnih skola, dok ce odrasli (najvise dva pratioca po grupi) biti smesteni u hotelu na bazi polu-pansiona (bed and breakfast). Troskove hotelskog smestaja snosi organizator, a troskove puta do Beograda I nazad snose učesnici.

Tokom boravka deca će svečanom priredbom obeležiti Dan Ćirila I Metodija (24. Maja), a kroz program “Beograd kroz vekove” upoznaće Kalemegdan. Predviđen je I obilazak znamenitosti I muzeja glavnog grada I jednodnevni izlet na jednu od odabranih lokacija (Vinča, Viminacijum ili Golubačka tvrđava).

Grupa iz jedne zemlje može da broji najmanje petoro a najviše desetoro dece uzrasta od 8 do 13 godina. Grupa od petoro do sedmoro dece može da ima jednog odraslog pratioca, a grupa od sedmoro do desetoro može da ima dva pratioca.

Uslov je da deca koja dolaze budu deo grupe koja se bavi očuvawem srpske tradicije I kulture (folklorna, dramska, pevačkа, sportska grupa). Program nije predviđen za pojedinačne dolaske dece u pratnji roditelja. Svaku zemlju može da predstavlja samo jedna grupa.

Molim vas da nas što pre obavestite da li ste zainteresovani da formirate ovakvu grupu kako bismo preduzeli dalje korake u organizaciji. (Video)

Kontakt: info@scgchicago.org

 


 
 
 
IZBORI 2020. GODINE

17.03.2020 -U skladu sa čl. 5 Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, koju je danas donela Vlada R. Srbije, prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike raspisanim za 26. april 2020. godine. Republička izborna komisija donela je rešenje o prekidu izbornih radnji za vreme dok traje vanredno stanje. 

Povodom raspisanih Izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji će se održati u aprilu 2020. godine pozivamo državljane R. Srbije sa boravkom na jurizdikcionom području Generalnog konzulata R. Srbije u Čikagu da se blagovremeno prijave za upis u birački spisak radi glasanja.

Državljani R. Srbije koji se već nalaze na Jedinstsvenom biračkom spisku potrebno je da nam najkasnije do 4. aprila 2020. godine dostave Obrazac  Zahteva za glasanje u inostranstvu.

Naši građani koji se ne nalaze u Jedinstvenom biračkom spisku potrebno je da prethodno dostave Obrazac Zahteva za upis u Jedinstveni birački spisak

Molimo da nam na email info@scgchicago.org uz Obrazac vasih zahteva obavezno dostavite kopiju vašeg važećeg pasoša ili lične karte R. Srbije, kao i vaše kontakt podatke - email i telefon. 

Obaveštenje za birače sa boravištem u inostranstvu

Proverite da li se nalazite na Jedinstvenom biračkom spisku

Obrazac Zahteva za upis u Jedinstveni birački spisak

Obrazac Zahteva za glasanje u inostranstvu

 


PROSLAVA DANA DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

U prostorijama Generalnog konzulata u Čikagu povodom obeležavanja Dana državnosti održan je prijem kome su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, lokalnih institucija, Srpske pravoslavne crkve, srpskih klubova i udruženja, kao i naši ugledni iseljenici, među kojima i bivši generalni konzul R. Srbije Desko Nikitović. 

Nakon intoniranja himni, koje je izvela naša operska diva Slađana Sarić, pročitane su čestitke koje su ovom prilikom uputili gradonačelnik Čikaga Lorry Lightfoot, ministar pravde (Attorney General) države Ilinois Kwame Raoul, kao šef trezora okruga Kuk Maria Pappas.

U svom obaćanju konzul-žeran M.Varadinović je podsetio da je prvi Ustav Kneževine Srbije – Sretenjski ustav iz 1835. godine, jedan od prvih takvih pravnih akata kojim je ograničena vlast Kneza i uvedena podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Ovaj liberalni Ustav simboliše trajnu težnju Srbije za demokratijom i slobodom u okviru porodice evropskih naroda.

Na kraju zvaničnog dela programa devojke iz folklornog ansambla „Kolo“ obučene u tradicionalne narodne nošnje izvele su kompoziciju „Ovo je Srbija“.

Prilog o ovom događaju napravila je lokalna RTV Avala, a vest su prenele RTS i BN

Fotografije


PROSLAVA DANA REPUBLIKE SRPSKE U ČIKAGU

U prostorijama Sabornog hrama u Čikagu održana je proslava Dana Republike Srpske i njene slave Sv. Stefana. Na poziv Udruženja Srba Republike Srpske ovom događaju prisustvovao je i konzul-žeran Milan Varadinivić, koji se u svom kraćem obraćanju zahvalio na srdačnom dočeku, podsetio na vrednost mira i izrazio nadu da će se svi narodi u regionu ubuduće posvetiti razvijanju međusobne saradnje.

Reportaže: RTV Avala i Srpska TV


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova