| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

 

  Конзуларно-правна радња/услуга Износ Валута
1. Биометријски  пасош 80 УСД
2. Путни лист за повратак у Р.Србију 64 УСД
3. Решење о проглашењу пасоша неважећим 36 УСД
4. Потвде, уверења (које издаје Генерални конзулат) 50 УСД
5. Уверење о животу 4 УСД
6. Спроводница за пренос посмртних остатака у Србију 9 УСД
7. Царинска потврда 186 УСД
8. Састављање и овера пуномоћја- изјаве 101 УСД
9. Овера потписа на пуномоћју- изјави 65 УСД
10.

Овера копије документа

Такса за оверу другог и сваког наредног примерка - 12 УСД
 

48 УСД
11.

Овера донетог превода до 100 речи

За сваку даљу реч превода по 0,09 УСД
 

34 УСД
12.

Превод сачињен и оверен у ДКП до 100 речи

За сваку даљу реч превода по 0,17 УСД
 

78 УСД
13. Састављање и овера наследничке изјаве 113 УСД
14. Састављање других исправа и поднесака заинтерсованих лица 77 УСД
15. Пријава рођења детета 15 УСД
16. Пријава брака закљученог у САД 23 УСД
17. Записник о признавању очинства 22 УСД
18.

Пријем у држављанство Р. Србије (избегла и расељена лица)

99 УСД
19. Пријем у држављанство исељеника и припадника српског народа 248 УСД
20. Утврђивање држављанства 97 УСД
21. Упис у евиденцију држављана (за лица од 18 до 23 године старости) 15 УСД
22. Отпуст из држављанства 520 УСД
23. Прибављање извода из МК рођених од органа у Србији 64 УСД
24. Прибављање уверења о држављанству од органа у Србији 67 УСД
25. Прибављање уверења о некажњавању од органа у Србији 60 УСД
26. Састављање тестамента ван Генералног конзулата (плус посебни трошкови) 576 УСД
27. Састављање тестамента 222 УСД
28. Виза Б,Ц 95 УСД
29. Виза Б,Ц за држављане Пакистана, Малија, Јерменије, Сирије и Кине 2 УСД
30. Увођење у војну евиденцију 4 УСД

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари